Hướng dẫn sử dụng Máy Toàn Đạc Topcon GTS-332W (2)

Hướng dẫn sử dụng Máy Toàn Đạc Topcon GTS-332W

Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-332W đo tọa độ và bố trí điểm ra ngoài thực địa và một số ứng dụng khác. Mục hướng dẫn: Data Collect, Layout, Memory MGR, Programs. Máy toàn đạc Topcon GTS-332W là một sản phẩm nằm trong nhóm những sản phẩm của dòng  Máy Toàn Đạc Topcon. 

Xem thêm tại: https://www.tracdiasaigon.com/collections/may-toan-dac-topcon

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Topcon GTS-332W

1. Thiết Lập trạm máy và định hướng để đo chi tiết điểm tọa độ

Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-332W

Từ màn hình cơ bản, chọn MENU, chọn F1 DATA COLLECT. Tại đây xuất hiện màn hình có 2 lựa chọn: INPUT (Tạo 1 File mới); LIST (Chọn sẵn các File đã có); Sau khi tạo File mới hoặc chọn File đã có, nhấn phím ENTER để vào phần thiết lập trạm máy.

Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-332W

Khai báo điểm trạm máy: Màn hình DATA COLLECT xuất hiện 3 dòng như trên: 

Chọn F1: OCC.PT# INPUT để thiết lập điểm trạm máy. Tại đây màn hình sẽ xuất hiện: PT#: Nhập tên của điểm trạm máy; ID: Ghi chú hoặc ký hiệu của điểm trạm máy; INS.HT: Chiều cao của máy; Sau khi nhập xong 3 dòng này, nhấn lệnh OCNEZ (F4) --> NEZ để nhập tọa độ điểm trạm máy như hình dưới đây. Cách nhập từng dòng là INPUT, sau đó nhấn ENT mỗi khi kết thúc xong.

Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-332W

Sau khi nhập xong N, E, Z (tọa độ X, Y, Z trong trắc địa) thì chọn REC --> YES để lưu lại. Đến đây kết thúc việc khai báo điểm tọa độ trạm máy.

Khai báo điểm định hướng: Tại đây vào F2: BACKSIGHT để nhập các dòng sau: BS#: Tên của điểm định hướng; PCODE: Khai báo ghi chú; R. HT: Khai báo chiều cao gương tại điểm định hướng. 

Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-332W

Tiếp tục vào BS --> NE/AZ (Khai báo theo tọa độ hoặc khai báo góc phương vị). Trường hợp này ta khai báo tọa độ, đối với điểm định hướng ta chỉ cần khai báo tọa độ N, E (X, Y) sau đó ENTER.

Sau khi ENTER xong, chọn MEAS (để đo), ở đây sẽ có lựa chọn HD hoặc NEZ. Trường hợp này ta chọn NEZ để định hướng bằng tọa độ.

Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-332W

Sau khi máy đã đo xong tọa độ tới điểm định hướng, và hiển thị giá trị tọa độ X, Y, Z lên màn hình để chúng ta so sánh tọa độ đang đo được và tọa độ điểm định hướng đã cho. Nếu thỏa mãn ta chọn YES để xác nhận, đến đây kết thúc phần cài đặt điểm trạm máy và định hướng.

Đo điểm tọa độ chi tiết và lưu vào bộ nhớ trong của máy: Vẫn ở màn hình DATA COLLECT, chọn F3: FS/SS để khai báo điểm đo và tiến hành đo chi tiết.

Có 3 dòng cần khai báo, PT#: Khai báo tên của điểm chi tiết sắp đo; PCODE: Ghi chú cho điểm đo (những điểm quan trọng hoặc những điểm cần lưu ý); R. HT: Khai báo chiều cao gương tại điểm đo.

Chú ý: Tên của điểm đo chi tiết phải kết thúc là một con số để chúng tăng lên ở các điểm tiếp theo.

Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-332W

Ngắm máy vào mục tiêu có gương tại điểm cần đo. Sau đó ấn phím ALL để đo. Sau khi đo xong, kết quả tọa độ sẽ hiển thị lên trên màn hình. Nhấn YES để lưu kết quả vào bộ nhớ. Sau khi điểm đã lưu vào bộ nhớ, số thứ tự điểm tự động tăng lên.

Xem điểm đã lưu vào bộ nhớ: Để xem lại điểm đã lưu vào trong bộ nhớ, chúng ta vào SRCH sẽ có 3 lựa chọn FIRST DATA (Xem điểm đầu tiên đo được); LAST DATA (Xem điểm cuối cùng đo được); PT# DATA (Xem điểm đã đo theo thứ tự điểm).

2. Bố trí điểm thiết kế ra ngoài thực địa:

Từ màn hình cơ bản chọn MENU, tiếp tục chọn LAYOUT. Vào LIST để chọn File dữ liệu đã có hoặc nhấn ENT để chấp nhận File đo hiện hành.

Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-332W

Ở phần này, F1: OCC. PT INPUT và F2: BACKSIGHT là phần thiết lập trạm máy và định hướng tương tự như phần DATA COLLECT ở phần trên (tuy có 1 số khác biệt nhưng không đáng kế).

Để vào phần bố trí điểm, ấn phím F3: LAYOUT, chọn NEZ để nhập điểm tọa độ đã có hoặc LIST (điểm đã có sẵn trong bộ nhớ). Trường hợp này ta chọn NEZ, ấn INPUT để nhập lần lượt 3 dòng E, E, Z (tương ứng với tọa độ X, Y, Z trong trắc địa). Nhập xong ENTER. Máy hỏi tiếp dòng R. HT (chiều cao gương), sau đó nhấn ENTER. Màn hình tính toán giá trị cần bố trí hiện ra 2 giá trị góc và cạnh cần bố trí như sau:

Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-332W

Màn hình CALCULATED xuất hiện giá trị HR, HD và HR là giá trị góc phương vị cần quay máy tới. HD là khoảng cách ngang từ máy tới điểm cần bố trí.

Bước 1: Nhấn vào ANGLE để bố trí góc, tại đây xuất hiện giá trị góc dHR, ta cần quay máy cho đến khi nào dHR gần bằng giá trị 0 00 00 thì khóa chuyển động ngang lại, dùng ốc vi động ngang để điều chỉnh góc dHR về bằng đúng 0 00 00. Lúc này góc HR ở dòng trên sẽ tự động về bằng đúng giá trị đã tính toán ở trên. Ở vị trí hướng ngắm này, chính là hướng của điểm cần bố trí ra.

Bước 2: Điều khiển người đi gương trên hướng ngắm, tương ứng với khoảng cách HD mà máy toàn đạc đã tính toán ra ở trên. Giữ nguyên hướng ngắm, chỉ điều chỉnh ống kính để ngắm vào giữa gương đang đặt. Ấn phím DIST để đo khoảng cách. Máy đo xong sẽ hiển thị 3 giá trị:

Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-332W

HD: Giá trị cạnh ngang từ máy tới gương; dHD: Chênh lệch giữa khoảng cách đo được và khoảng cách tới điểm cần bố trí. dZ: Chênh lệch độ cao giữa độ cao đo được và độ cao cần bộ trí. Tại đây, điều khiển người đi gương (vẫn trên hướng ngắm) tiến ra xa hoặc lại gần máy (tùy theo dHD là âm hoặc dương). Điều khiển và ấn phím DIST để đo, cho đến khi nào giá trị dHD = 0.00m thì vị trí gương đang đặt chính là vị trí của điểm cần bố trí.

Kiểm tra điểm vừa bố trí: Sau khi bố trí xong 1 điểm tọa độ thiết kế ra ngoài thực địa, cần kiểm tra lại tọa độ thực tế của điểm vừa bố trí. Máy vẫn đang ở vị trí ngắm tới điểm cần bố trí, nhấn phím NEZ để đo. Đo xong, màn hình sẽ hiện ra giá trị tọa độ X, Y, Z đo được. Tiến hành so sánh và nếu đạt yêu cầu thì mới chuyển sang điểm cần bố trí tiếp theo. Để bố trí điểm tiếp theo, ta nhấn phím NEXT (F4) để nhập và cách làm là tương tự.

3. Quản lý bộ nhớ:

Từ màn hình cơ bản: Chọn MENU --> MEMORY MGR 

Màn hình 1/3 

Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-332W

F1: FILE STATUS (Trạng thái File trong bộ nhớ)

F2: SEARCH (Tìm kiếm File có trong bộ nhớ)

F3: FILE MAINTAN (Xóa File đã lưu trong bộ nhớ)

Màn hình 2/3

Máy toàn đạc Topcon GTS-332W

F1: COORD INPUT (Nhập điểm tọa độ vào bộ nhớ máy)

F2: DELETE COORD (Xóa tọa độ trong bộ nhớ máy)

F3: PCODE INPUT (Nhập ghi chú vào bộ nhớ máy)

Màn hình 3/3

Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-332W

F1: DATA TRANSFER (Truyền dữ liệu sang máy tính hoặc ngược lại)

F2: INITIALIZE (Xóa dữ liệu bộ nhớ)

4. Một số chương trình tiện ích của máy

Từ màn hình cơ bản --> MENU --> Nhấn phím F4 --> Chọn F1: PROGRAMS

Mục PROGRAM có một số tiện ích sau:

REM (Đo chiều cao gián tiếp) với 2 lựa chọn là: INPUT R.HT (nhập chiều cao gương) và NO R. HT (Không nhập chiều cao gương).

MLM (Đo khoảng cách giữa 2 gương) với 2 lựa chọn là: USE FILE (sử dụng File có sẵn) và DON'T USE (không sử dụng File có sẵn).

Z COORD (Đo và bố trí cao độ).

AREA (Đo diện tích bởi một hình khép kín) sử dụng File dữ liệu có sắn hoặc đo trực tiếp dữ liệu thực tế.

POINT TO LINE: Bố trí điểm tới so với một đoạn thẳng cho trước. Phương pháp này được dùng cho việc bố trí các đoạn thẳng song song dựa trên các dữ liệu khoảng cách đã có.

Công ty Trắc Địa Sài Gòn là đơn vị Cung cấp các sản phẩm Máy Toàn Đạc Leica - Topcon - Nikon - Ruide. Bảo hành chính hãng & kiểm định 1 năm MIỄN PHÍ. Bàn giao & Hướng dẫn sử dụng đến khi thành thạo tại công trường theo yêu cầu của quý khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn đang quan tâm và có nhu cầu trang bị sản phẩm Máy Toàn Đạc Topcon cho công việc của mình.

Máy Toàn Đạc Topcon Giá (48 Tr - 130 Tr) áp dụng cho 1 Bộ tiêu chuẩn gồm:

1 Máy Toàn Đạc

1 Hộp đựng máy

1 Bộ sạc Topcon

2 Pin sạc Topcon

1 Chân Toàn Đạc (loại 2 khóa)

1 Sào gương Topcon

1 Gương đơn Topcon

1 Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Topcon

Tặng kèm: 2 Bộ đàm Motorola & 1 Gương mini Leica

Xem thêm sản phẩm Máy Toàn Đạc Topconhttps://www.tracdiasaigon.com/collections/may-toan-dac-topcon

Gọi ngay để được tư vấn!

NGUYỄN QUANG HẢI

Điện thoại/Zalo: 0983.099.922

Miền Bắc: 145 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Miền Nam: 2C Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh


Trắc Địa Sài Gòn - Giải pháp trắc địa cho mọi công trình