Bảng giá sản phẩm và dịch vụ

Công ty TNHH Trắc Địa Sài Gòn là một công ty thành viên của Thế Giới Máy Đo Đạc đã hoạt động kinh doanh Máy Trắc Địa (Máy Đo Đạc) từ năm 2012. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315675052 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

----------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN
Máy Trắc Địa: www.Tracdiasaigon.com
Đo Đạc Bản Đồ: www.Tracdiasaigon.pro
----------------------------------------------------------------

ĐƠN GIÁ RÕ RÀNG & MINH BẠCH
(Thêm 10% khi xuất hóa đơn VAT)

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Giá dịch vụ cắm ranh giới 1 thửa đất
Đơn giá: 2,500,000đ (từ 50 - 100 m2)

Đơn giá: 3,000,000đ (từ 100 - 300 m2)
Đơn giá: 3,500,000đ (từ 300 - 500 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 500 - 1,000 m2)
Đơn giá: 4,500,000đ (từ 1,000 - 3,000 m2)
Đơn giá: 5,000,000đ (từ 3,000 - 10,000 m2)

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Nhắn tin: zalo.me/0937327468 (Zalo)
Tư vấn dịch vụ đo đạc và Đặt lịch hẹn!

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
BẢNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Giá kiểm tra 1 căn nhà theo diện tích
Đơn giá: 2,500,000đ (từ 50 - 80 m2)
Đơn giá: 3,000,000đ (từ 80 - 100 m2)
Đơn giá: 3,500,000đ (từ 100 - 120 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 120 - 150 m2)
Đơn giá: 4,500,000đ (từ 150 - 200 m2)
Đơn giá: 5,000,000đ (từ 200 - 300 m2)

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Nhắn tin: zalo.me/0937327468 (Zalo)
Tư vấn dịch vụ đo đạc và Đặt lịch hẹn!

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
BẢNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Giá dịch vụ đo đạc diện tích 1 thửa đất
Đơn giá: 2,500,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 3,000,000đ (từ 100 - 300 m2)
Đơn giá: 3,500,000đ (từ 300 - 500 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 500 - 1,000 m2)
Đơn giá: 4,500,000đ (từ 1,000 - 3,000 m2)
Đơn giá: 5,000,000đ (từ 3,000 - 10,000 m2)

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Nhắn tin: zalo.me/0937327468 (Zalo)
Tư vấn dịch vụ đo đạc và Đặt lịch hẹn!

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
BẢNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Giá dịch vụ đo vẽ hiện trạng 1 thửa đất
Đơn giá: 2,330,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 2,770,000đ (từ 100 - 300 m2)
Đơn giá: 2,930,000đ (từ 300 - 500 m2)
Đơn giá: 3,590,000đ (từ 500 - 1,000 m2)
Đơn giá: 4,930,000đ (từ 1,000 - 3,000 m2)
Đơn giá: 7,580,000đ (từ 3,000 - 10,000 m2)

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
BẢNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 (trên cạn)
Đơn giá: 4,500,000đ (dưới 1 ha)
Đơn giá: 7,500,000đ (từ 1-3 ha)
Đơn giá: 9,500,000đ (từ 3-5 ha)
Đơn giá: 12,500,000đ (từ 5-7 ha)
Đơn giá: 15,500,000đ (từ 7-10 ha)
Đơn giá: 20,000,000đ (từ 10-15 ha)

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
BẢNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 (sình lầy)
Đơn giá: 6,500,000đ (dưới 1 ha)
Đơn giá: 9,500,000đ (từ 1-3 ha)
Đơn giá: 11,500,000đ (từ 3-5 ha)
Đơn giá: 14,500,000đ (từ 5-7 ha)
Đơn giá: 17,500,000đ (từ 7-10 ha)
Đơn giá: 22,500,000đ (từ 10-15 ha)

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
BẢNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Khảo sát khối lượng san lấp (trên cạn)
Đơn giá: 6,500,000đ (dưới 1 ha)
Đơn giá: 9,500,000đ (từ 1-3 ha)
Đơn giá: 11,500,000đ (từ 3-5 ha)
Đơn giá: 14,500,000đ (từ 5-7 ha)
Đơn giá: 17,500,000đ (từ 7-10 ha)
Đơn giá: 22,000,000đ (từ 10-15 ha)

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
BẢNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Khảo sát khối lượng san lấp (sình lầy)
Đơn giá: 8,500,000đ (dưới 1 ha)
Đơn giá: 11,500,000đ (từ 1-3 ha)
Đơn giá: 13,500,000đ (từ 3-5 ha)
Đơn giá: 16,500,000đ (từ 5-7 ha)
Đơn giá: 19,500,000đ (từ 7-10 ha)
Đơn giá: 24,500,000đ (từ 10-15 ha)

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
BẢNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Giá dịch vụ đo GNSS tĩnh với 2 điểm
Đơn giá: 3,500,000đ/ 2 điểm (TP HCM)
Đơn giá: 4,500,000đ/ 2 điểm (Long An)
Đơn giá: 4,500,000đ/ 2 điểm (Đồng Nai)
Đơn giá: 4,500,000đ/ 2 điểm (Bình Dương)
Đơn giá: 5,500,000đ/ 2 điểm (Vũng Tàu)
Đơn giá: 5,500,000đ/ 2 điểm (Tây Ninh)

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
BẢNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

Báo giá dịch vụ Hiệu chuẩn XEM NGAY!
Hiệu chuẩn máy thủy bình 350,000đ/ máy
Hiệu chuẩn máy tia laser 350,000đ/ máy
Hiệu chuẩn máy thông tầng 650,000đ/ máy
Hiệu chuẩn máy toàn đạc 1,000,000đ/ máy
Hiệu chuẩn máy thu GPS 1,000,000đ/ máy
Cân lại con lắc tự động 800,000đ/ máy
Bọt thủy Máy thủy bình 300,000đ/ 1 cái
Thay đế Máy thủy bình 600,000đ/ 1 cái
Thay mắt tia xanh laser 450,000đ/ 1 mắt

Tư vấn giá và sản phẩm Máy Trắc Địa

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Nhắn tin: zalo.me/0937327468 (Zalo)

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
BẢNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

BẢNG GIÁ MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG

Giá bán Máy Thủy Bình XEM NGAY!
Mia 5 mét (nút tròn) 600,000đ/ 1 cái
Mia 5 mét (nút vuông) 900,000đ/ 1 cái
Nút tròn cho mia 5 mét 10,000đ/ 1 cái
Bọt thủy mia 5 mét 50,000đ/ 1 cái
Chân thủy bình (thường) 750,000đ/ 1 cái
Chân thủy bình (tự khóa) 950,000đ/ 1 cái
Hộp đựng máy thủy bình 600,000đ/ 1 hộp
Giá bán Máy Bắn Cốt XEM NGAY!
Chân laser 1,2 mét 250,000đ/ 1 cái
Chân nhôm 1,5 mét 350,000đ/ 1 cái
Pin sạc Laisai 350,000đ/ 1 cục
Bộ sạc Laisai 280,000đ/ 1 sạc
Đế máy laser 2 tia 450,000đ/ 1 đế
Đế máy laser 12 tia 650,000đ/ 1 đế

Tư vấn giá và sản phẩm Máy Trắc Địa

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Nhắn tin: zalo.me/0937327468 (Zalo)

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
BẢNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

BẢNG GIÁ MÁY ĐỊNH VỊ GNSS RTK

Giá bán Máy GNSS RTK XEM NGAY!
Sổ tay điện tử CHC 13,500,000đ/ 1 chiếc
Key phần mềm CHC 5,000,000đ/ 1 máy
Bộ kẹp sổ tay điện tử 1,300,000đ/ 1 kẹp
Sào carbon đo Rtk 1,500,000đ/ 1 sào
Đế dọi tâm GNSS 1,800,000đ/ 1 đế
Ăn ten đo Radio 680,000đ/ 1 cái
Cors Cục Đo Đạc miễn phí/ 1 năm (3 tỉnh)
Cors Cục Đo Đạc 5,000,000đ/ (toàn quốc)
Cors doanh nghiệp 4,000,000đ/ 1 năm
Cors doanh nghiệp 1,000,000đ/ 1 tháng

Tư vấn giá và sản phẩm Máy Trắc Địa

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Nhắn tin: zalo.me/0937327468 (Zalo)

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
BẢNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

BẢNG GIÁ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ

Giá bán Máy Toàn Đạc XEM NGAY!
Chân toàn đạc thường 1,100,000đ/ 1 chân
Chân toàn đạc Leica 1,500,000đ/ 1 chân
Pin Leica TC (GEB 121) 1,300,000đ/ 1 cục
Pin Leica TS (GEB 221) 1,350,000đ/ 1 cục
Pin Leica TC loại Li-on 1,350,000đ/ 1 cục
Pin Topcon (BT-52QA) 1,300,000đ/ 1 cục
Pin Nikon (BC-65 7.2V) 1,600,000đ/ 1 cục
Sạc Leica TC (GKL 112) 1,300,000đ/ 1 sạc
Sạc Leica TS (GKL 211) 1,300,000đ/ 1 sạc
Sạc Leica TC loại Li-on 1,050,000đ/ 1 sạc
Sạc Topcon (BC-27CR) 1,300,000đ/ sạc
Sạc Nikon (Q-75E) 1,300,000đ/ sạc
Bộ đàm Motorola (1 km) 800,000đ/ 1 chiếc
Giá kẹp sào gương 850,000đ/ 1 chiếc
Sào gương 2,15 mét 850,000đ/ 1 sào
Sào gương 5,00 mét 1,350,000đ/ 1 sào
Gương mini Leica 1,200,000đ/ 1 bộ
Gương tròn Leica 1,200,000đ/ 1 quả
Gương tròn Nikon 1,200,000đ/ 1 quả
Gương tròn Topcon 1,200,000đ/ 1 quả
Cáp USB Leica 700,000đ/ 1 sợi
Cáp USB Nikon 650,000đ/ 1 sợi
Cáp USB Topcon 650,000đ/ 1 sợi

Tư vấn giá và sản phẩm Máy Trắc Địa

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Nhắn tin: zalo.me/0937327468 (Zalo)

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
BẢNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

BẢNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Xem chi tiết sản phẩm bởi Hoàng Thị Hồng

NHẬN KÝ GỬI BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 9
Đất nền, Biệt thự, Nhà phố, Căn hộ
Liên hệ: Hoàng Thị Hồng (xem thực tế)
GỌI ĐIỆN: 0829.099.922 (Phone/Viber)
Nhắn tin: zalo.me/0829099922 (Zalo)
Mang đến giải pháp đầu tư bất động sản!

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
BẢNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN
Mua Bán, Sửa Chữa, Kiểm Định, Bảo Hành
Vị trí: 255/17 Trường Lưu, Quận 9, TP HCM
MST: 0315675052 - ĐT: (028) 6272 2858
Máy Trắc Địa: 0983.099.922 (Mr. Hải)
Bất Động Sản: 0829.099.922 (Ms. Hồng)
Dịch vụ Đo Đạc: 0937.327.468 (Mr. Ánh)

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
BẢNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Chân thành cảm ơn quý khách!

Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT. Thuế VAT là 10%, khi cần xuất hóa đơn quý công ty vui lòng cung cấp tên công ty, địa chỉ, mã số thuế. Xuất hóa đơn điện tử, in ra giấy hoặc gửi file PDF. Sản phẩm rõ ràng, giá cả minh bạch.

Người nộp thuế GTGT (đại diện các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp hàng hóa, dịch vụ) chỉ thay thế người tiêu dùng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước. Khi mua bán, xuất hóa đơn vat sẽ tính thêm vào đơn giá sản phẩm thuế giá trị gia tăng 10%.

NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Kinh doanh máy trắc địa và máy móc khoa học kỹ thuật phục vụ nghiên cứu. (4659)

2. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học. Sửa chữa máy trắc địa (máy đo đạc). (3313)

3. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Kiểm định máy trắc địa và thiết bị ngành đo đạc. (7120)

4. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Hoạt động đo đạc và bản đồ. (7110)

5. Chuẩn bị mặt bằng. Đo đạc san lấp mặt bằng. Hoàn thiện công trình xây dựng. (4312)

6. Hoạt động tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (6820)

----------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN
Máy Trắc Địa: www.Tracdiasaigon.com
Đo Đạc Bản Đồ: www.Tracdiasaigon.pro
----------------------------------------------------------------

KIỂM ĐỊNH: xyz.Tracdiasaigon.com

Hệ thống Collimator sửa chữa kiểm định

Hệ thống Collimator Sửa chữa - Kiểm định >>>