Dịch Vụ Đo Đạc - Xác Định Ranh Đất

Công ty TNHH Trắc Địa Sài Gòn là một công ty thành viên của Thế Giới Máy Đo Đạc đã hoạt động kinh doanh Máy Trắc Địa (Máy Đo Đạc) từ năm 2012. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315675052 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ số 00696 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp ngày 25 tháng 12 năm 2020 lĩnh vực hoạt động liên quan đến đo đạc bản đồ, quản lý đất đai.

GNSS RTK

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

Tracdiasaigon.Pro
Giải pháp đo đạc chuyên nghiệp

ĐO ĐẠC ĐẤT ĐAI, DỊCH VỤ ĐO ĐẠC
KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH & GIAO THÔNG

DỊCH VỤ ĐO ĐẠC: 0937.327.468 (Mr. Ánh)

   TP. HCM - LONG AN - ĐỒNG NAI

Hồ Sơ Năng Lực: www.tracdia.pro
Máy Trắc Địa: www.tracdiasaigon.com
Đo Đạc Bản Đồ: www.tracdiasaigon.pro

NĂNG LỰC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

01. Xác định ranh giới đất đai VN-2000
02. Đo đạc kiểm tra căn nhà đã xây dựng
03. Đo đạc xác nhận diện tích đất thực tế
04. Đo vẽ lập bản đồ hiện trạng nhà đất
05. Dịch vụ đo đạc công trình xây dựng
06. Khảo sát đo đạc địa hình, giao thông
07. Khảo sát tính toán khối lượng san lấp
08. Đo đạc bình sai mốc tọa độ GPS tĩnh
09. Đo dẫn cao độ quốc gia về công trình
10. Thành lập, xin phép xuất bản bản đồ
11. Bay chụp địa hình và mô hình số DEM

Độ chính xác đo đạc đất đai:
- Độ chính xác tuyệt đối về mặt phẳng theo thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định.
- Độ chính xác chiều dài cạnh thửa đất sau bố trí bằng phương pháp toàn đạc là 3-5mm.

(Gọi 0937.327.468 Mr. Ánh để tư vấn).

Phạm vi hoạt động: Trong cả nước

Trình tự giải quyết tranh chấp đất

Ranh giới của thửa đất được xác định theo hiện trạng sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, nếu việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn được tiến hành đúng theo quy định, bạn có thể đòi lại phần đất bị lấn chiếm dựa trên các quy phạm pháp luật về đất đai như sau:

Bước 1: Khi phát hiện hoặc nghi ngờ thửa đất sắp mua hoặc đang sử dụng bị sai lệch về diện tích, hình thể hoặc vị tri các góc ranh. Cần tiến hành đo đạc lập bản vẽ hiện trạng sử dụng đất thực tế hoặc xác định ranh giới sử dụng đất dựa vào bảng liệt kê tọa độ VN-2000 có trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp.
(Công ty TNHH Trắc Địa Sài Gòn được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ từ Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp ngày 25 tháng 12 năm 2020 lĩnh vực hoạt động liên quan đến đo đạc bản đồ, quản lý đất đai).

Bước 2: Sau khi đã có bản vẽ kết quả đo đạc thực tế nếu có sai lệch lớn về diện tích, hình thể, vị trí các góc ranh mà các bên tranh chấp không thể tự hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã (phường) nơi có bất động sản (đất đai đang tranh chấp) để xin giải quyết tranh chấp đất đai. 
(Gọi 0937.327.468 Mr. Ánh để hướng dẫn).

Bước 3: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai của chủ sử dụng đất. Nếu đề nghị được giải quyết phải lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã (phường), được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã (phường) nơi có đất tranh chấp.

Bước 4: Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, Ủy ban nhân dân cấp xã (phường) gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tòa án: Trong trường hợp hòa giải không thành, mà các bên đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tranh chấp sẽ được giải quyết bằng cách đưa ra Tòa án nhân dân giải quyết. Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa dân sự Tòa án nhân dân cấp huyện (quận) nơi có bất động sản (đất đai đang tranh chấp).
(Gọi 0937.327.468 Mr. Ánh để hướng dẫn).

XEM NHANH ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC TẠI ĐÂY!

01. Xác định ranh giới đất đai VN-2000

Đơn giá: 3,000,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 100 - 300 m2)
Đơn giá: 5,000,000đ (từ 300 - 500 m2)
Đơn giá: 6,000,000đ (từ 500 - 1,000 m2)
Đơn giá: 8,000,000đ (từ 1,000 - 3,000 m2)
Đơn giá: 9,000,000đ (từ 3,000 - 10,000 m2)

Lợi ích: Đo đạc định vị và lập biên bản bố trí điểm tọa độ góc ranh đất đai VN-2000 trước khi xây dựng, một phần tài liệu phục vụ cho công tác giải quyết tranh chấp đất đai nếu thửa đất hoặc từng vị trí góc ranh bị sai lệch lớn.

Xem chi tiết: Tracdiasaigon.Pro

XÁC ĐỊNH RANH ĐẤT: 0937.327.468 (Mr. Ánh)

02. Đo hiện trạng sử dụng đất VN-2000

Đơn giá: 3,000,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 100 - 300 m2)
Đơn giá: 5,000,000đ (từ 300 - 500 m2)
Đơn giá: 6,000,000đ (từ 500 - 1,000 m2)
Đơn giá: 8,000,000đ (từ 1,000 - 3,000 m2)
Đơn giá: 9,000,000đ (từ 3,000 - 10,000 m2)

Lợi ích: Cập nhật hiện trạng sử dụng đất theo diện tích và các vị trí góc ranh của thửa đất được thể hiện trên bản vẽ cùng bảng liệt kê tọa độ VN-2000 mới nhất tại thời điểm đo đạc.

Xem chi tiết: Tracdiasaigon.Pro

ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG: 0937.327.468 (Mr. Ánh)

03. Đo đạc phục vụ giải quyết tranh chấp đất

Đơn giá: 10,000,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 11,000,000đ (từ 100 - 300 m2)
Đơn giá: 12,000,000đ (từ 300 - 500 m2)
Đơn giá: 13,000,000đ (từ 500 - 1,000 m2)
Đơn giá: 14,000,000đ (từ 1,000 - 3,000 m2)
Đơn giá: 15,000,000đ (từ 3,000 - 10,000 m2)

Lợi ích: Cập nhật hiện trạng sử dụng đất theo diện tích và các vị trí góc ranh của thửa đất được thể hiện trên bản vẽ cùng bảng liệt kê tọa độ VN-2000 mới nhất tại thời điểm đo đạc. Mốc tọa độ khống chế đo vẽ GNSS áp dụng cho trường hợp sử dụng mốc tọa độ để phục vụ cho công tác giải quyết tranh chấp đất đai (nếu có). Khi đó tọa độ 2 mốc khống chế GNSS được thể hiện lên biên bản bàn giao.

Xem chi tiết: Tracdiasaigon.Pro

ĐO ĐẠC TRANH CHẤP: 0937.327.468 (Mr. Ánh)

04. Đo đạc kiểm tra căn nhà đã xây dựng

Đơn giá: 3,000,000đ (từ 50 - 80 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 80 - 100 m2)
Đơn giá: 5,000,000đ (từ 100 - 120 m2)
Đơn giá: 6,000,000đ (từ 120 - 150 m2)
Đơn giá: 8,000,000đ (từ 150 - 200 m2)
Đơn giá: 9,000,000đ (từ 200 - 300 m2)

Lợi ích: Trường hợp này sau khi đo đạc xong, chúng tôi sẽ so sánh chúng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lập biên bản bàn giao đo đạc kiểm tra góc ranh thửa ngoài thực địa làm cơ sở xác nhận căn nhà đã xây dựng đúng theo tọa độ VN-2000 trên giấy chứng nhận QSDĐ hay chưa?

Xem chi tiết: Tracdiasaigon.Pro

KIỂM TRA CĂN NHÀ: 0937.327.468 (Mr. Ánh)

05. Đo đạc xác nhận diện tích đất thực tế

Đơn giá: 3,000,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 100 - 300 m2)
Đơn giá: 5,000,000đ (từ 300 - 500 m2)
Đơn giá: 6,000,000đ (từ 500 - 1,000 m2)
Đơn giá: 8,000,000đ (từ 1,000 - 3,000 m2)
Đơn giá: 9,000,000đ (từ 3,000 - 10,000 m2)

Lợi ích: Trường hợp này sau khi đo đạc xong, chúng tôi sẽ cung cấp sơ đồ thửa đất và bảng liệt kê tọa độ VN-2000 để so sánh với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ mua bán.

Xem chi tiết: Tracdiasaigon.Pro

XÁC NHẬN DIỆN TÍCH: 0937.327.468 (Mr. Ánh)

06. Dịch vụ đo đạc công trình xây dựng

Định vị tim cọc, tim trục, trục gửi
Đơn giá: 3,000,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 100 - 300 m2)
Trắc đạc phục vụ hoàn thiện
Đơn giá: 4,000 - 8,000đ/ 1 m2

Xem chi tiết: Tracdiasaigon.Pro

DỊCH VỤ ĐO ĐẠC: 0937.327.468 (Mr. Ánh)

07. Khảo sát đo đạc địa hình, giao thông

Đơn giá: Thương thảo theo từng dự án

Xem chi tiết: Tracdiasaigon.Pro

DỊCH VỤ ĐO ĐẠC: 0937.327.468 (Mr. Ánh)

08. Khảo sát tính toán khối lượng san lấp

Đơn giá: Thương thảo theo từng dự án

Xem chi tiết: Tracdiasaigon.Pro

DỊCH VỤ ĐO ĐẠC: 0937.327.468 (Mr. Ánh)

09. Dịch vụ đo đạc mốc tọa độ GPS tĩnh

Đơn giá: 3,500,000đ/ 2 điểm (TP HCM)
Đơn giá: 4,500,000đ/ 2 điểm (Long An)
Đơn giá: 4,500,000đ/ 2 điểm (Đồng Nai)
Đơn giá: 4,500,000đ/ 2 điểm (Bình Dương)
Đơn giá: 5,500,000đ/ 2 điểm (Vũng Tàu)
Đơn giá: 5,500,000đ/ 2 điểm (Tây Ninh)
Dự án lớn, thương thảo theo từng dự án

Lợi ích: Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công muốn đo đạc xác định các điểm lưới khống chế tọa độ để định vị công trình của mình theo tọa độ VN-2000.

Xem chi tiết: Tracdiasaigon.Pro

DỊCH VỤ ĐO ĐẠC: 0937.327.468 (Mr. Ánh)

10. Đo đạc dẫn cao độ quốc gia về công trình

Đơn giá: Thương thảo theo từng dự án

11. Thành lập, xin phép xuất bản bản đồ.

Đơn giá: Thương thảo theo từng dự án

12. Dịch vụ bay chụp UAV và mô hình số DEM

Đơn giá: Thương thảo theo từng dự án

Xem chi tiết: Tracdiasaigon.Pro

DỊCH VỤ ĐO ĐẠC: 0937.327.468 (Mr. Ánh)

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

CĂN CỨ PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

- Căn cứ Bộ luật dân sự số: 91/2015/QH13, ngày 24/11/2015 của Quốc Hội khóa 13;
- Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ số: 27/2018/QH14, ngày 14/6/2018 của Quốc Hội khóa 14;
- Căn cứ Nghị định số: 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ v/v: “Quy định chi tiết một số điều của Luật đo đạc và bản đồ”;
- Căn cứ Quyết định số: 83/2000/QĐ-TTg, ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về “sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000”;
- Căn cứ Thông tư số: 973/2001/TT-TCĐC, ngày 20/6/2001 của Tổng Cục Địa chính v/v: “Hướng dẫn áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000”;

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN
255/17 Trường Lưu, Quận 9, TP HCM

DỊCH VỤ ĐO ĐẠC: 0937.327.468 (Mr. Ánh)

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

----------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN
Kiểm Định
: xyz.Tracdiasaigon.com
Máy Trắc Địa: www.Tracdiasaigon.com
Đo Đạc Bản Đồ: www.Tracdiasaigon.pro
----------------------------------------------------------------

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

Bản đồ địa hình Việt Nam

--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro

--------------------------------------------------------

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA
ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

Văn phòng: Hà Nội & TP Hồ Chí Minh
Đo đạc Nhà Đất và Khảo sát Địa Hình!
GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Nhắn tin: zalo.me/0937327468 (Zalo)
Kết quả khách quan, giá cả minh bạch!

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

GIẤY PHÉP ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Giấy phép đo đạc bản đồ 00696 (TP HCM)
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hải

Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ:
1. Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình chuyên ngành tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
2. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính;
3. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình.

Phạm vi hoạt động: Trong cả nước

Thời hạn giấy phép 00696: 25/12/2025

Ký cấp phép bởi Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

HỒ SƠ NĂNG LỰC: Tracdia.Pro

DỊCH VỤ ĐO ĐẠC: 0937.327.468 (Mr. Ánh)

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

Giấy phép đo đạc bản đồ

Giấy phép đo đạc bản đồ

Hỗ trợ làm hồ sơ thủ tục cấp phép giấy phép đo đạc bản đồ, vui lòng liên hệ.

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

PHÁP NHÂN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN
Mã số thuế: 0315675052
Địa chỉ: 255/17 Trường Lưu, Phường Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hải
Ngày hoạt động: 14/05/2019
Trạng thái: Đang Hoạt Động

Lĩnh vực chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Hoạt động tư vấn kỹ thuật đo đạc và bản đồ.
Phạm vi hoạt động: Trong cả nước

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

HỒ SƠ NĂNG LỰC: Tracdia.Pro

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Nhắn tin: zalo.me/0937327468 (Zalo)

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

----------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN
Kiểm Định: xyz.Tracdiasaigon.com
Máy Trắc Địa: www.Tracdiasaigon.com
Đo Đạc Bản Đồ: www.Tracdiasaigon.pro
----------------------------------------------------------------

QUY PHẠM ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Luật Đo đạc và bản đồ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2018;
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ ký ngày 13 tháng 3 năm 2019;
Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 19 tháng 05 năm 2014;
Thông tư 19/2019/TT-BTNMT về bản đồ địa hình do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 08 tháng 11 năm 2019;

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

NHÂN SỰ CHÍNH TẠI TP HCM
(Họ và tên cùng số năm kinh nghiệm)

1. Khúc Văn Ánh (9 năm) TP HCM
Chuyên môn: Kỹ sư trắc địa thi công xây dựng nhà cao tầng, khảo sát địa hình giao thông các tỉnh Nam Bộ, xây dựng lưới khống chế đo vẽ GNSS, xác định ranh giới đất đai VN-2000.
2. Đặng Đức Mạnh (8 năm) TP HCM
Chuyên môn: Kỹ sư bản đồ phụ trách biên tập Bản đồ Địa hình, kiểm kê đất đai, quy hoạch đất đai, xây dựng các loại bản đồ chuyên đề.
3. Nguyễn Thị Oanh (5 năm) TP HCM
Chuyên môn: Kỹ sư trắc địa biên tập bản đồ địa chính, biên tập bản vẽ sơ đồ hiện trạng.
4. Trịnh Xuân Thuần (6 năm) TP HCM
Chuyên môn: Trung cấp trắc địa phụ trách đo đạc xác định ranh giới đất đai VN-2000 và đo đạc kiểm tra ranh giới căn nhà đã xây dựng.
5. Nguyễn Văn Dư (3 năm) TP HCM
Chuyên môn: Trung cấp thủy lợi phụ trách đo đạc khảo sát bản đồ địa hình và san lấp mặt bằng.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Nhắn tin: zalo.me/0937327468 (Zalo)

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

THIẾT BỊ CHÍNH ĐANG SỬ DỤNG
(Các thiết bị đo đạc sử dụng chính)

1. Máy định vị GNSS SurPad 4.0 (2)
2. Máy định vị GNSS UniStrong BP (1)
3. Máy định vị GNSS Acnovo UFO (2)
4. Máy định vị GNSS South Galaxy (1)
5. Máy toàn đạc Leica TCR402 Ultra (1)
6. Máy toàn đạc Leica TCR405 Ultra (1)
7. Máy toàn đạc Leica Flexline TS06 (1)
8. Bay chụp địa hình Phantom 4 UAV (1)

Các phương tiện kết nối GNSS của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu cơ bản theo hướng dẫn của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam như: GNSS di động đa tần, thu được đầy đủ tín hiệu từ các hệ thống định vệ tinh phổ biến như GPS, GLONASS, GALILEO, BDS; Kết nối qua giao thức Ntrip và nhận được dữ liệu cải chính RTCM v3.x với các kiểu gói tin nhắn từ 1021 - 1027. Phương thức cải chính VRS, MAX, iMAX.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

Đo đạc Nhà Đất và Khảo sát Địa Hình!
GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Thời gian 08:00 - 21:00 (nhận cuộc gọi)
Làm việc 08:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)

KIỂM ĐỊNH: xyz.Tracdiasaigon.com

Hệ thống Collimator sửa chữa kiểm định

Hệ thống Collimator Sửa chữa - Kiểm nghiệm >>>

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

PHẦN CHI TIẾT ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

1. Xác định ranh giới đất đai VN-2000

Dẫn tọa độ VN-2000 bằng công nghệ GNSS từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia, mốc địa chính cơ sở hạng III của nhà nước về 2 mốc khống chế đo vẽ GNSS đặt tại gần thửa đất. Sau đó đo đạc bố trí xác định ranh giới thửa đất bằng phương pháp toàn đạc điện tử, kiểm tra chồng ranh lấn thửa và cắm lại góc ranh tọa độ VN-2000 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bước kiểm tra rất quan trọng trước khi xây dựng một căn nhà, một tòa nhà. Lập biên bản bàn giao cắm ranh giới tọa độ để làm cơ sở xây dựng nhà hoặc giải quyết tranh chấp (nếu có) khi bị chồng ranh, lấn thửa.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

Định vị tọa độ GNSS xác định ranh giới đất

Định vị gốc tọa độ GNSS VN-2000

Xác định ranh giới đất đai VN-2000

Xác định ranh giới đất đai VN-2000

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
--------------------------------------------------------

Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

Ngôi nhà là tài sản cả đời, khi lỡ xây dựng xong mà bị chồng ranh thì rất khó để làm thủ tục hoàn công. Hoàn công là để hợp thức hóa mảnh đất, căn nhà đó về mặt pháp lý. Từ đó giúp cho việc trao đổi mua bán, sang nhượng đất đai, nhà ở dễ dàng nhất.

Giá dịch vụ cắm ranh giới 1 thửa đất
Đơn giá: 3,000,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 100 - 300 m2)
Đơn giá: 5,000,000đ (từ 300 - 500 m2)
Đơn giá: 6,000,000đ (từ 500 - 1,000 m2)
Đơn giá: 8,000,000đ (từ 1,000 - 3,000 m2)
Đơn giá: 9,000,000đ (từ 3,000 - 10,000 m2)

Phương pháp cắm ranh:
- Đo dẫn tọa độ VN-2000 từ mốc địa chính cơ sở về 2 mốc GNSS đặt tại gần thửa đất.
- Sau đó dùng phương pháp toàn đạc điện tử để bố trí các điểm góc ranh ra ngoài thực địa.

Độ chính xác đo đạc:
- Độ chính xác tuyệt đối về mặt phẳng theo thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định.
- Độ chính xác chiều dài cạnh thửa đất sau bố trí bằng phương pháp toàn đạc là 3-5mm.

Làm căn cứ pháp lý:
- Biên bản bàn giao đo đạc bố trí điểm cùng bản vẽ sơ đồ chỉ dẫn có xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật bởi Công ty TNHH Trắc Địa Sài Gòn.
- Công ty TNHH Trắc Địa Sài Gòn hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ do Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ký cấp phép. Hết hạn 25/12/2025.

Kết quả giao nộp:
- Góc ranh được đánh dấu bằng sơn hoặc cọc sắt ngoài thực địa

- Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ, giấy phép kinh doanh
- Biên bản bàn giao đo đạc bố trí điểm cùng bản vẽ sơ đồ chỉ dẫn
- Ký xác nhận, đóng dấu và chịu trách nhiệm về kết quả đo đạc trước pháp luật

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

HỒ SƠ NĂNG LỰC: Tracdia.Pro

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Nhắn tin: zalo.me/0937327468 (Zalo)
Tư vấn dịch vụ đo đạc và Đặt lịch hẹn!
Thời gian 08:00 - 21:00 (nhận cuộc gọi)
Làm việc 08:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)
--------------------------------------------------------

Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

Đo đạc phục vụ giải quyết tranh chấp đất
Đơn giá: 10,000,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 11,000,000đ (từ 100 - 300 m2)
Đơn giá: 12,000,000đ (từ 300 - 500 m2)
Đơn giá: 13,000,000đ (từ 500 - 1,000 m2)
Đơn giá: 14,000,000đ (từ 1,000 - 3,000 m2)
Đơn giá: 15,000,000đ (từ 3,000 - 10,000 m2)

Hồ sơ bàn giao:
- Hợp đồng dịch vụ đo đạc, cắm ranh mốc địa chính

- Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ, giấy phép kinh doanh
- Phiếu cung cấp giá trị tọa độ nhà nước (hệ tọa độ VN-2000)
- Báo cáo kỹ thuật đo đạc phục vụ cho công tác quản lý nhà nước
- Bảng tính toán bình sai kết quả đo GPS theo hệ tọa độ VN-2000
- Bàn giao 2 mốc khống chế đo vẽ ngoài thực địa phục vụ xác minh
- Biên bản đo đạc, bản vẽ hiện trạng vị trí mốc ranh phục vụ công tác giải quyết tranh chấp đất đai.

- Đo đạc trung thực. Ký xác nhận, đóng dấu và chịu trách nhiệm về kết quả đo đạc trước pháp luật

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

Mốc tọa độ khống chế đo vẽ GPS
Mốc tọa độ khống chế đo vẽ GNSS chỉ áp dụng cho trường hợp nhà thầu, chủ sử dụng đất cần sử dụng mốc tọa độ phục vụ cho công tác đo đạc, định vị công trình sau này hoặc trường hợp sử dụng mốc tọa độ để phục vụ cho công tác giải quyết tranh chấp đất đai (nếu có). Khi đó tọa độ 2 mốc khống chế GNSS được thể hiện lên biên bản bàn giao.

Xác định ranh giới đất VN-2000

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
--------------------------------------------------------

Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

Chúng tôi là đơn vị đo đạc độc lập, khách quan, trung thực, chịu trách nhiệm về kết quả đo đạc trước pháp luật. Giá cả dịch vụ rõ ràng, minh bạch. Đơn giá áp dụng tại các quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, quý công ty cần xuất hóa đơn cộng thêm 10% thuế vat. Giá thỏa thuận tại các khu vực khác. Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết. 

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

Độ chính xác của công tác đo đạc bố trí cắm ranh mốc giới thửa đất được căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính (tỷ lệ 1/200; 1/500) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 19 tháng 05 năm 2014; Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Chúng tôi làm những gì mà luật pháp quy định và cho phép!

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Nhắn tin: zalo.me/0937327468 (Zalo)
Tư vấn dịch vụ đo đạc và Đặt lịch hẹn!
Thời gian 08:00 - 21:00 (nhận cuộc gọi)
Làm việc 08:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)
--------------------------------------------------------

Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

Khi ranh giới thửa đất bị chồng ranh lấn thửa, tư vấn xác định đúng sai thuộc về bên nào trước khi tiến hành các biện pháp khiếu nại cho phù hợp. Áp dụng cho những thửa đất đang được cắm ranh mốc giới tọa độ VN-2000 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tờ có tính pháp lý cao nhất cho thửa đất, vì vậy hãy đảm bảo việc xây dựng được thực hiện đúng như tọa độ góc ranh VN-2000 đã được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
--------------------------------------------------------

Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

Trong thực tế có nhiều trường hợp diện tích đất thì đủ nhưng tọa độ thì không đúng, đến khi đo vẽ bằng phương tiện kỹ thuật chuyên môn thì mới phát hiện ra là các gia đình đó sử dụng đất đúng diện tích nhưng sai vị trí (nhà này lấn nhà khác, nhà thừa đất và nhà thiếu đất có thể không cạnh nhau). Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp diện tích đất trong GCN QSD đất và trên thực địa vênh nhau, thậm chí hình thể thửa đất giữa giấy tờ và thực tế cũng khác nhau (do có sai sót trong quá trình cấp GCN mà không được chỉnh lý kịp thời).

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

Do vậy cách tốt nhất là các bên nên tự thỏa thuận với nhau để xác định mốc giới và diện tích đất (pháp luật cũng khuyến khích các bên thỏa thuận với nhau để giải quyết các quan hệ pháp luật dân sự). Trong trường hợp có mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh thì các bên mới phải nhờ đến trung gian, hòa giải hoặc chính quyền can thiệp.

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Nhắn tin: zalo.me/0937327468 (Zalo)
Tư vấn dịch vụ đo đạc và Đặt lịch hẹn!
Thời gian 08:00 - 21:00 (nhận cuộc gọi)
Làm việc 08:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)
--------------------------------------------------------

Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

Sơ đồ vị trí cắm ranh khu đo 7.6 ha

1. GNSS (Global Navigation Satellite System): Hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh toàn cầu;
2. GPS (Global Positioning System): Hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ;
3. GLONASS (Global Navigation Satellite System): Hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh toàn cầu của Nga;
4. GALILEO: Hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh toàn cầu của Liên minh Châu Âu được vận hành bởi cơ quan hàng không vũ trụ Châu Âu;
5. BDS (BeiDou Navigation Satellite System): Hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh toàn cầu của Trung Quốc;
6. QZSS (Quasi-Zenith Satelite System): Hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh của Nhật Bản hoạt động chủ yếu ở khu vực châu Á - Châu Đại Dương;
7. IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System): Hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh khu vực được phát triển bởi Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ;
8. VN-2000: Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia hiện hành của Việt Nam được thống nhất áp dụng trong cả nước theo Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ.
9. Mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia là dịch vụ có khả năng cung cấp các dữ liệu cải chính được xử lý tính toán từ 3 trạm định vị vệ tinh quốc gia trở lên phục vụ trong hoạt động đo đạc và bản đồ đáp ứng độ chính xác cỡ cm trong thời gian thực;
10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

2. Đo đạc kiểm tra căn nhà đã xây dựng

Căn cứ vào ranh giới của căn nhà có sẵn, tiến hành đo đạc và xác nhận tọa độ VN-2000 có phù hợp với bảng liệt kê tọa độ góc ranh đã cấp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Áp dụng cho trường hợp có sự nghi ngờ về vị trí căn nhà hiện hữu có bị chồng ranh lấn thửa sang mảnh đất của người khác hay không? Hoặc trường hợp dành cho bên các bên mua bán căn nhà cần đo đạc để xác nhận lại xem đúng vị trí thực tế mà mình đang chuẩn bị mua hay không? Trường hợp này sau khi đo đạc xong, chúng tôi sẽ so sánh chúng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lập biên bản bàn giao đo đạc kiểm tra góc ranh thửa ngoài thực địa làm cơ sở xác nhận căn nhà đã xây dựng đúng theo tọa độ VN-2000 trên giấy chứng nhận QSDĐ hay chưa? hoặc làm cơ sở để để trình báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết chồng lấn ranh thửa, tranh chấp đất đai (nếu có).

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
--------------------------------------------------------

Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

Giá kiểm tra 1 căn nhà theo diện tích
Đơn giá: 3,000,000đ (từ 50 - 80 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 80 - 100 m2)
Đơn giá: 5,000,000đ (từ 100 - 120 m2)
Đơn giá: 6,000,000đ (từ 120 - 150 m2)
Đơn giá: 8,000,000đ (từ 150 - 200 m2)
Đơn giá: 9,000,000đ (từ 200 - 300 m2)

Kết quả giao nộp:
- Góc ranh được đánh dấu bằng sơn ngoài thực địa (nếu có)

- Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ, giấy phép kinh doanh
- Phiếu cung cấp giá trị tọa độ nhà nước (hệ tọa độ VN-2000)
- Báo cáo kỹ thuật đo đạc phục vụ cho công tác quản lý nhà nước
- Bảng tính toán bình sai kết quả đo GPS theo hệ tọa độ VN-2000
- Bàn giao 2 mốc khống chế đo vẽ ngoài thực địa phục vụ xác minh
- Biên bản bàn giao kiểm tra góc ranh cùng bản vẽ sơ đồ chỉ dẫn
- Ký xác nhận, đóng dấu và chịu trách nhiệm về kết quả đo đạc trước pháp luật

Kiểm tra một căn nhà VN-2000

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Nhắn tin: zalo.me/0937327468 (Zalo)
Tư vấn dịch vụ đo đạc và Đặt lịch hẹn!
Thời gian 08:00 - 21:00 (nhận cuộc gọi)
Làm việc 08:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****
--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

Chúng tôi là đơn vị đo đạc độc lập, khách quan, trung thực, chịu trách nhiệm về kết quả đo đạc trước pháp luật. Giá cả dịch vụ rõ ràng, minh bạch. Đơn giá áp dụng tại các quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, quý công ty cần xuất hóa đơn cộng thêm 10% thuế vat. Giá thỏa thuận tại các khu vực khác. Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết. 

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

3. Đo đạc xác nhận diện tích đất thực tế

Căn cứ vào ranh giới đất đai hiện trạng có sẵn, tiến hành đo đạc hiện trạng và xác nhận diện tích đất đai thực tế đang sử dụng. Áp dụng cho trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ. Hoặc trường hợp dành cho bên các bên mua bán đất đai cần đo đạc để xác nhận lại xem đúng diện tích mà mình đã mua hay không? Trường hợp này sau khi đo đạc xong, chúng tôi sẽ cung cấp sơ đồ thửa đất và bảng liệt kê tọa độ VN-2000 để so sánh với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ mua bán.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
--------------------------------------------------------

Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

Giá dịch vụ đo đạc diện tích 1 thửa đất
Đơn giá: 3,000,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 100 - 300 m2)
Đơn giá: 5,000,000đ (từ 300 - 500 m2)
Đơn giá: 6,000,000đ (từ 500 - 1,000 m2)
Đơn giá: 8,000,000đ (từ 1,000 - 3,000 m2)
Đơn giá: 9,000,000đ (từ 3,000 - 10,000 m2)

Kết quả giao nộp:
- Góc ranh được đánh dấu bằng sơn, cọc sắt ngoài thực địa (nếu có)

- Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ, giấy phép kinh doanh
- Phiếu cung cấp giá trị tọa độ nhà nước (hệ tọa độ VN-2000)
- Báo cáo kỹ thuật đo đạc phục vụ cho công tác quản lý nhà nước
- Bảng tính toán bình sai kết quả đo GPS theo hệ tọa độ VN-2000
- Bàn giao 2 mốc khống chế đo vẽ ngoài thực địa phục vụ xác minh
- Bản vẽ sơ đồ chỉ dẫn và xác nhận diện tích đất theo hiện trạng
- Thể hiện bảng liệt kê tọa độ góc ranh thửa đất theo hệ VN-2000

- Ký xác nhận, đóng dấu và chịu trách nhiệm về kết quả đo đạc trước pháp luật

Kiểm tra diện tích thực tế VN-2000

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Nhắn tin: zalo.me/0937327468 (Zalo)
Tư vấn dịch vụ đo đạc và Đặt lịch hẹn!
Thời gian 08:00 - 21:00 (nhận cuộc gọi)
Làm việc 08:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)
--------------------------------------------------------

Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

Chúng tôi là đơn vị đo đạc độc lập, khách quan, trung thực, chịu trách nhiệm về kết quả đo đạc trước pháp luật. Giá cả dịch vụ rõ ràng, minh bạch. Đơn giá áp dụng tại các quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, quý công ty cần xuất hóa đơn cộng thêm 10% thuế vat. Giá thỏa thuận tại các khu vực khác. Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết. 

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

4. Đo vẽ lập bản đồ hiện trạng nhà đất

Căn cứ vào ranh giới đất đai hiện trạng có sẵn, tiến hành đo vẽ hiện trạng nhà đất tỷ lệ 1/500, bản đồ vị trí 1/2000, bảng liệt kê tọa độ góc ranh, bảng chỉ dẫn diện tích, bản đồ vị trí 1/5000, sơ đồ chỉ dẫn 1/25000. Phục vụ cho công tác cấp mới, cấp đổi, xin phép xây dựng, hoàn công nhà ở, tách thửa, hợp thửa, xin cấp số nhà, điện nước. Xác nhận diện tích thực tế đang sử dụng hoặc phục vụ công tác thiết kế công trình xây dựng trên đất.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

Giá dịch vụ đo vẽ hiện trạng 1 thửa đất
Đơn giá: 4,330,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 4,770,000đ (từ 100 - 300 m2)
Đơn giá: 4,930,000đ (từ 300 - 500 m2)
Đơn giá: 5,590,000đ (từ 500 - 1,000 m2)
Đơn giá: 6,930,000đ (từ 1,000 - 3,000 m2)
Đơn giá: 9,580,000đ (từ 3,000 - 10,000 m2)

Giá dịch vụ đo vẽ hiện trạng nhà
Đơn giá: 8,380đ/ 1m2 (gắn liền với đất)

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Tư vấn dịch vụ đo vẽ và Đặt lịch hẹn!
Thời gian 08:00 - 21:00 (nhận cuộc gọi)
Làm việc 08:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)
--------------------------------------------------------

Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

Chúng tôi là đơn vị đo đạc độc lập, khách quan, trung thực, chịu trách nhiệm về kết quả đo đạc trước pháp luật. Giá cả dịch vụ rõ ràng, minh bạch. Đơn giá áp dụng tại các quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, quý công ty cần xuất hóa đơn cộng thêm 10% thuế vat. Giá thỏa thuận tại các khu vực khác. Đơn giá chưa bao gồm phí kiểm tra nội nghiệp của Văn phòng đăng ký đất đai (nếu có). Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

Bản vẽ sơ đồ nhà đất

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

1. Tỷ lệ 1/500: Bản đồ quy hoạch chi tiết bố trí cụ thể tất cả các công trình trên đất. Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới lô đất. 
2. Tỷ lệ 1/2000: Phân chia và xác định chức năng sử dụng đất và mạng lưới công trình hạ tầng nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch chung đô thị.
3. Tỷ lệ 1/5000: Xác định các khu vực chức năng, những định hướng tính giao thông, sẽ rõ ràng mốc giới, địa giới của các phần đất dành để phát triển hạ tầng đường, cầu, cống, điện, trường học, khu dân cư, cây xanh, hồ nước.
4. Tỷ lệ 1/25000: Thể hiện sơ đồ chỉ dẫn để định hình khu đất đang được thể hiện ở phạm vi rộng hơn. Thuộc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

5. Dịch vụ đo đạc công trình xây dựng

Định vị tim cọc: Sau khi nhận bàn giao mốc tọa độ. Tiến hành kiểm tra, ghép vào bản vẽ và thống nhất tọa độ cọc trước khi triển khai. Bố trí 1 kỹ thuật, 1 nhân công để định vị tim cọc ép bằng phương pháp toàn đạc điện tử.

Đơn giá: 4,500,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 5,500,000đ (từ 100 - 300 m2)

Định vị tim trục: Phục vụ thi công đài móng, đà móng. Gửi trục lên tường hoặc gabari.

Đơn giá: 4,500,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 5,500,000đ (từ 100 - 300 m2)

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
--------------------------------------------------------

Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

Định vị trục gửi: Búng mực trục gửi, da cột phục vụ công tác thi công. Sau khi đổ bê tông sàn xong, báo trước 1 ngày để chúng tôi cử người tới công trình định vị, gửi mực trục và da cột lên sàn bê tông.

Đơn giá: 4,500,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 5,500,000đ (từ 100 - 300 m2)

Trắc đạc hoàn thiện: Hoàn công cao độ mặt sàn. Phục hồi các đường tim trục chính. Định vị chân tường, cửa đi, cửa sổ từ bản vẽ Shop drawing được duyệt. Chân tường được mượn ra 2 bên 300mm dùng cho tô ghém. Dịch vụ áp dụng cho diện tích cần hoàn thiện lớn như nhà cao tầng.

Đơn giá: 4,000 - 8,000đ/ 1 m2 (giá thay đổi tùy thuộc vào số lượng m2 thi công). Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết. Giá cả dịch vụ rõ ràng, minh bạch.

Đơn giá áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh, quý công ty cần xuất hóa đơn cộng thêm 10% thuế vat. Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Nhắn tin: zalo.me/0937327468 (Zalo)
Tư vấn dịch vụ đo đạc và Đặt lịch hẹn!
Thời gian 08:00 - 21:00 (nhận cuộc gọi)
Làm việc 08:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)
--------------------------------------------------------

Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

Bản vẽ khảo sát hiện trạng công trình

Để đảm bảo độ chính xác khi xây dựng công trình, dù lớn hay nhỏ, thì không thể thiếu công tác đo đạc. Người đo đạc phải luôn đi trước một bước (khảo sát lập dự án, khảo sát phục vụ thiết kế, đo đạc cắm mốc công trình, đo đạc bố trí công trình, kiểm tra cao độ, vị trí hạng mục công trình,..) và luôn theo dõi sát công trình từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc xây dựng công trình.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

6. Khảo sát đo đạc địa hình, giao thông

Đo đạc khảo sát địa hình, biên tập bản đồ địa hình, bàn giao và nghiệm thu sản phẩm. Phục vụ công tác thiết kế công trình, giao thông, thủy lợi hoặc công tác quy hoạch chi tiết. Liên hệ để được báo giá chi tiết theo từng hạng mục. Giá cả dịch vụ rõ ràng, minh bạch.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

Phần mềm khảo sát thiết kế tổng hợp AndDesign

Khảo sát phục vụ thiết kế tuyến đường giao thông, thủy lợi.
Đơn giá: 5,000,000đ /1 km

Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 (trên cạn), đường đồng mức 1 mét.
Đơn giá: Thương thảo theo từng dự án

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Tư vấn dịch vụ đo đạc và Đặt lịch hẹn!
Thời gian 08:00 - 21:00 (nhận cuộc gọi)
Làm việc 08:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)
--------------------------------------------------------

Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 (sình lầy), đường đồng mức 1 mét.
Đơn giá: Thương thảo theo từng dự án

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

Biên tập Bản đồ địa hình

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Tư vấn dịch vụ đo vẽ và Đặt lịch hẹn!
Thời gian 08:00 - 21:00 (nhận cuộc gọi)
Làm việc 08:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)
--------------------------------------------------------

Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

Đơn giá áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, quý công ty cần xuất hóa đơn cộng thêm 10% thuế vat. Các trường hợp khác căn cứ vào khối lượng thực tế và phương pháp thực hiện, yêu cầu công việc bổ sung để lập dự toán chi tiết trước khi ký hợp đồng thực hiện công việc. Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

Tùy theo địa hình thực tế tại khu vực cần đo vẽ chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp đo đạc và phương tiện đo đạc phù hợp như: Phương pháp toàn đạc, định vị GNSS RTK, bay chụp địa hình UAV. Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm, tuy nhiên dù là phương pháp nào thì độ chính xác về kết quả đo đạc theo quy phạm luôn được ưu tiên hàng đầu.

Bản đồ địa hình là bản đồ thể hiện đặc trưng địa hình, địa vật và địa danh theo hệ tọa độ, hệ độ cao, ở tỷ lệ xác định. Bản đồ địa hình là bản đồ thể hiện đặc trưng địa hình, địa vật và địa danh theo hệ tọa độ, hệ độ cao, ở tỷ lệ xác định. Hệ độ cao quốc gia là hệ độ cao được thiết lập theo mốc thời gian xác định và sử dụng thống nhất trong cả nước để xác định giá trị độ cao của đối tượng địa lý.

--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

7. Khảo sát tính toán khối lượng san lấp

Đo đạc khảo sát địa hình và tính toán khối lượng đào đắp phục vụ cho công tác san lấp mặt bằng. Có ba loại địa hình cơ bản. Địa hình đã qua san lấp trước đó nhưng chưa hoàn thiện, mặt bằng cơ bản bằng phẳng không bị cây cối và địa vật làm che khuất tầm nhìn. Cần đo đạc lại để tính khối lượng còn thiếu hụt so với cos thiết kế. Địa hình và địa vật tại khu vực đo đạc còn tương đối tự nhiên tại vùng đồi núi bị che khuất nhiều hoặc có nhiều mương nước, ao hồ chia cắt. Địa hình và địa vật nằm trên vùng đất sình lầy, cây cối rậm rạp, khuất tầm nhìn khiến việc khảo sát và đo đạc khảo sát gặp nhiều khó khăn.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

Đo đạc khảo sát địa hình (trên cạn) và tính toán khối lượng đào đắp phục vụ công tác san lấp mặt bằng.
Đơn giá: Thương thảo theo từng dự án

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Tư vấn dịch vụ đo đạc và Đặt lịch hẹn!
Thời gian 08:00 - 21:00 (nhận cuộc gọi)
Làm việc 08:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)
--------------------------------------------------------

Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

Đo đạc khảo sát địa hình (sình lầy) và tính toán khối lượng đào đắp phục vụ công tác san lấp mặt bằng.
Đơn giá: Thương thảo theo từng dự án

Bình đồ tính toán khối lượng san lấp

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Tư vấn dịch vụ đo đạc và Đặt lịch hẹn!
Thời gian 08:00 - 21:00 (nhận cuộc gọi)
Làm việc 08:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)
--------------------------------------------------------

Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

Đơn giá áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, quý công ty cần xuất hóa đơn cộng thêm 10% thuế vat. Các trường hợp khác căn cứ vào khối lượng thực tế và phương pháp thực hiện, yêu cầu công việc bổ sung để lập dự toán chi tiết trước khi ký hợp đồng thực hiện công việc. Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

Tùy theo địa hình thực tế tại khu vực cần đo vẽ chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp đo đạc và phương tiện đo đạc phù hợp như: Phương pháp toàn đạc, định vị GNSS RTK, bay chụp địa hình UAV. Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm, tuy nhiên dù là phương pháp nào thì độ chính xác về kết quả đo đạc theo quy phạm luôn được ưu tiên hàng đầu.

San lấp mặt bằng là công việc thi công san phẳng nền đất một công trình xây dựng hay một mặt bằng quy hoạch, từ một mặt đất có địa hình tự nhiên cao thấp khác nhau. San phẳng là việc đào những chỗ đất cao nhất trong nội tại vùng đất đó vận chuyển đến các vùng thấp nhất và đắp vào những chỗ thấp đó, nhằm làm phẳng lại bề mặt địa hình vùng đất đó theo chủ định trước của con người (mặt thiết kế định trước, có kể đến độ dốc thoát nước bề mặt). Như vậy bản thân công tác san đất thường bao gồm các công tác đào đất, vận chuyển đất và đắp đất.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

8. Dịch vụ đo đạc mốc tọa độ GPS tĩnh

Mục đích: Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công muốn đo đạc xác định các điểm lưới khống chế tọa độ để định vị công trình của mình theo tọa độ VN-2000.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

Công việc: Đo GPS tĩnh dẫn tọa độ từ mốc địa chính cơ sở nhà nước về mốc đã có sẵn tại công trình xây dựng. Tính toán bình sai lưới tam giác. Báo cáo kỹ thuật và ký đóng dấu của công ty đo đạc. Có bao gồm phiếu mua tọa độ gốc của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

Giá dịch vụ đo đạc GPS tĩnh với 2 điểm
Đơn giá: 3,500,000đ/ 2 điểm (TP HCM)
Đơn giá: 4,500,000đ/ 2 điểm (Long An)
Đơn giá: 4,500,000đ/ 2 điểm (Đồng Nai)
Đơn giá: 4,500,000đ/ 2 điểm (Bình Dương)
Đơn giá: 5,500,000đ/ 2 điểm (Vũng Tàu)
Đơn giá: 5,500,000đ/ 2 điểm (Tây Ninh)

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Tư vấn dịch vụ đo GPS và Đặt lịch hẹn!
Thời gian 08:00 - 21:00 (nhận cuộc gọi)
Làm việc 08:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)
--------------------------------------------------------

Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

Chúng tôi là đơn vị đo đạc độc lập, khách quan, trung thực, chịu trách nhiệm về kết quả đo đạc trước pháp luật. Giá cả dịch vụ rõ ràng, minh bạch. Đơn giá có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng mốc, khu vực đo đạc cách xa hoặc gần trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, quý công ty cần xuất hóa đơn cộng thêm 10% thuế vat.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

1. Lưới khống chế mặt bằng là tập hợp các điểm được xác định nhờ các phép đo (góc và độ dài) được tiến hành trên mặt đất rồi tính toán các tọa độ X,Y trong một hệ thống nhất. Hiện nay ứng dụng công nghệ GNSS trong công tác lập Lưới khống chế mặt bằng cho thời gian đo đạc nhanh, tránh được sai sót, nhầm lẫn trong quá trình đo, đem lại độ chính xác cao.
2. Công nghệ đo GNSS tĩnh (Static) là phương pháp định vị tương đối, sử dụng 2 hoặc nhiều máy thu tín hiệu vệ tinh GNSS đặt cố định trên 2 hoặc nhiều điểm cần đo để thu trị đo Code (Coarse/Acquisition Code) và trị đo Phase (Carrier phase) từ các vệ tinh trong khoảng thời gian đủ dài phục vụ cho việc lập lưới khống chế trắc địa.
3.
 Lưới tọa độ quốc gia là lưới khống chế tọa độ thống nhất trong toàn quốc phục vụ đo vẽ bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, thành lập cơ sở dữ liệu nền địa lý và các loại bản đồ chuyên đề khác và nghiên cứu khoa học. Lưới tọa độ quốc gia bao gồm: Lưới tọa độ cấp “0”, lưới tọa độ hạng I, II và III.
4. 
Điểm tọa độ Nhà nước, điểm địa chính cơ sở: là những điểm khống chế hạng I, II, III được đo và xác định toạ độ bằng các phương pháp đường chuyền, tam giác hoặc GNSS.

--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

9. Đo đạc dẫn cao độ quốc gia về công trình

Lưới độ cao quốc gia là lưới khống chế về độ cao thống nhất trong toàn quốc, được đo theo phương pháp đo cao hình học, là cơ sở để xác định độ cao phục vụ đo vẽ bản đồ địa hình, nghiên cứu khoa học. Lưới độ cao quốc gia bao gồm lưới độ cao hạng I, II, III và IV.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

Lưới độ cao quốc gia lấy mực nước biển trung bình quan trắc nhiều năm tại trạm nghiệm triều Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng) làm mực chuẩn “0” về độ cao. Độ cao trong lưới độ cao quốc gia được tính theo hệ thống độ cao chuẩn.

Đơn giá: Thương thảo theo từng dự án

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Tư vấn dịch vụ đo cao độ và Đặt lịch hẹn!
Thời gian 08:00 - 21:00 (nhận cuộc gọi)
Làm việc 08:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

10. Dịch vụ biên tập bản đồ chuyên đề

Bản đồ chuyên đề là dạng bản đồ có nội dung thể hiện một số đối tượng địa lý, kinh tế - xã hội riêng biệt. Chính vì tính chất này mà bản đồ chuyên đề khá phong phú và đa dạng về chủ đề, với nhiều phương thức thể hiện khác nhau; cụ thể chúng tôi luôn xây dựng các loại bản đồ với các chuyên đề: Chuyên đề Giao thông - vận tải; Chuyên đề mạng lưới thuỷ văn; Chuyên đề thương mại dịch vụ; chuyên đề bán hàng,…và nhiều chuyên đề khác theo nhu cầu, mục đích sử dụng của quý khách hàng.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

1. Bản đồ giao thông vận tải: Giúp công ty chuyên lĩnh vực vận tải, logistic xây dựng mạng lưới vận chuyển, nắm bắt khái lược về quãng đường, chiều dài trung chuyển hàng hoá về nơi tập kết
2. Bản đồ thương mại dịch vụ: Nhằm tạo điều kiện cho các công ty hoạt động về thương mại dịch vụ có thể nắm bắt mạng lưới hệ thống bán hàng vừa và nhỏ (tạp hóa, đại lý cộng tác viên), để quý công ty có cái nhìn khái quát, tổng thể về mạng lưới bán hàng; kịp thời điều chỉnh cho phù hợp để khai thác và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hàng hoá;
3. Bản đồ khu công nghiệp và liên vùng khu công nghiệp: Xây dựng mạng lưới khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và liên vùng các khu công nghiệp;
4. Bản đồ hành chính và xin giấy phép xuất bản cho khách hàng.

Đánh giá chúng tôi: Xếp hạng 4,8 *****

Biên tập bản đồ chuyên đề

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Thời gian 08:00 - 21:00 (nhận cuộc gọi)
Làm việc 08:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)

>>> Những hình ảnh về công ty >>>

--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

11. Bay chụp địa hình và mô hình số DEM

Việc sử dụng công nghệ máy bay không người lái (UAV) để thu thập dữ liệu địa lý có độ chính xác cao ngày nay là giải pháp thay thế chi phí thấp cho chụp ảnh hàng không có người lái tiêu chuẩn về lập bản đồ và hình ảnh ba chiều.
Dữ liệu:
- Ảnh bay chụp
- Cơ sở dữ liệu bay chụp
- Mô hình số độ cao DEM
Lợi ích: Sử dụng dữ liệu thu được để thành lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình các tỷ lệ.
Dịch vụ bay chụp: Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ bay chụp vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể.
Đơn giá: Theo quy mô (ha) của từng dự án.

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA
ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Kinh doanh máy trắc địa và máy móc khoa học kỹ thuật phục vụ nghiên cứu. (4659)

2. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học. Sửa chữa máy trắc địa (máy đo đạc). (3313)

3. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Kiểm định máy trắc địa và thiết bị ngành đo đạc. (7120)

4. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Hoạt động đo đạc và bản đồ. (7110)

5. Chuẩn bị mặt bằng. Đo đạc san lấp mặt bằng. Hoàn thiện công trình xây dựng. (4312)

6. Hoạt động tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (6820)

GNSS RTK

Xem giá GPS RTK: rtk.tracdiasaigon.com

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Đo đạc Nhà Đất và Khảo sát Địa Hình!
GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)
Thời gian 08:00 - 21:00 (nhận cuộc gọi)
Làm việc 08:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)

HỒ SƠ NĂNG LỰC: Tracdia.Pro
--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

Công ty TNHH Trắc Địa Sài Gòn

CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN
255/17 Trường Lưu, Quận 9, TP HCM

--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ

Thiết bị phục vụ công tác đo đạc

Thiết bị phục vụ công tác đo đạc

Đo kiểm tra tín hiệu GNSS vào buổi tối

Đo kiểm tra tín hiệu GNSS vào buổi tối

Đo điểm khống chế GNSS tại Bình Thạnh

Đo điểm khống chế GNSS tại Bình Thạnh

Cắm ranh đất dự án tại Nhà Bè

Cắm ranh đất dự án tại Nhà Bè

Kiểm tra ranh giới đất trước khi xây dựng

Kiểm tra ranh giới đất trước khi xây dựng

Đo đạc địa hình tính khối lượng san lấp mặt bằng

Đo đạc địa hình tính khối lượng san lấp

Xác định ranh giới đất tại Long Phước

Xác định ranh giới đất tại Long Phước

Khảo sát tính khối lượng tại Long An

Khảo sát tính khối lượng tại Long An

Công tác đo đạc xác định ranh đất VN-2000

Đo đạc xác định ranh đất VN-2000

Dẫn mốc Vn-2000 GNSS UniStrong

Dẫn mốc VN-2000 GNSS UniStrong

Định vị kiểm tra góc ranh tại Tân Bình

Định vị kiểm tra góc nhà tại Tân Bình

Hệ thống Colimator Sửa chữa kiểm định

Hệ thống Collimator Sửa chữa - Kiểm định

Đo đạc định vị phục vụ thi công

Đo đạc định vị phục vụ thi công

Định vị mốc khống chế xây dựng công trình

Định vị mốc khống chế xây dựng công trình

Khảo sát địa hình tại Lâm Đồng

Khảo sát địa hình tại Lâm Đồng

Kiểm tra và hiệu chuẩn máy toàn đạc

Kiểm tra máy toàn đạc điện tử Leica

Định vị ép phục vụ ép cọc Đồng Tháp

Định vị phục vụ ép cọc tại Đồng Tháp

Định vị thi công đường tại Bến Tre

Định vị thi công đường tại Bến Tre

Đo đạc gps tĩnh tại Quận 3, TP HCM

Đo đạc GNSS tĩnh tại Quận 3, TP HCM

Định vị xây dựng nhà phố tại Bình Tân

Định vị xây dựng nhà phố tại Bình Tân

Đo hiện trạng nhà hàng tại Thủ Đức

Đo hiện trạng nhà hàng tại Thủ Đức

Xác định ranh giới đất tại Tây Ninh

Xác định ranh giới đất tại Tây Ninh

Định vị xây dựng nhà tại Quận 9

Định vị xây dựng nhà tại Quận 9

Định vị lắp máy tại Long An

Định vị lắp máy tại Long An

Định vị cắm mốc ranh xây nhà

Định vị cắm mốc ranh xây nhà

Kiểm tra tọa độ tim đường

Kiểm tra tọa độ tim đường dự án

Định vị ranh giới đất tại Bình Chánh

Định vị ranh giới đất tại Bình Chánh

Định vị mốc khảo sát địa chất Long An

Định vị mốc khảo sát địa chất Long An

Khảo sát địa hình tại Nhơn Trạch

Khảo sát địa hình tại Nhơn Trạch

Định vị ranh đất tại Củ Chi

Định vị ranh đất tại Củ Chi

Hướng dẫn sử dụng GPS RTK tại TP HCM

Hướng dẫn sử dụng GNSS RTK tại TP HCM

Đo kiểm tra GPS RTK với mốc cơ sở

Kiểm tra GNSS RTK tại mốc địa chính

Đo vẽ hiện trạng thửa đất

Đo vẽ hiện trạng thửa đất

Định vị nhà xưởng tại Long An

Định vị lắp máy tại Long An

Định vị góc ranh thửa đất tại Bình Chánh

Định vị góc ranh thửa đất tại Bình Chánh

Đo đạc kiểm tra hố ga và tim đường

Kiểm tra hố ga và tim đường tại Tân Uyên

Dẫn mốc GPS tại Biên Hòa

Dẫn mốc GNSS tại Biên Hòa

Định vị ranh giới nhà đất trước khi xây dựng

Định vị ranh giới nhà đất trước khi xây dựng

Đo đạc và tính toán bình sai mốc GPS

Đo đạc và tính toán bình sai mốc GNSS

Cắm ranh mốc giới thửa đất

Cắm ranh tọa độ mốc giới thửa đất

Bàn giao kỹ thuật đo GPS RTK tại Lâm Đồng

Bàn giao kỹ thuật đo GNSS RTK tại Lâm Đồng

Đo đạc kiểm tra tín hiệu trạm Cors

Đo đạc kiểm tra tín hiệu trạm Cors

Đo đạc nhà phố

Đo đạc phục vụ xây dựng nhà phố

Định vị lắp máy tại nhà máy giấy

Định vị lắp máy tại nhà máy giấy

Kiểm tra mốc GPS tại Bình Thạnh

Kiểm tra mốc GNSS tại Bình Thạnh

Dịch vụ đo đạc nhà xưởng

Định vị trục gửi nhà xưởng tại Trảng Bàng

Khảo sát địa hình khu resort tại Bà Rịa

Khảo sát địa hình khu resort tại Bà Rịa

Dịch vụ đo đạc định vị công trình

Định vị 1,218 tim cọc tại An Khê, Gia Lai

Dịch vụ đo đạc nhà phố

Công tác trắc đạc sau khi đổ bê tông sàn

Dịch vụ đo đạc nhà đất tại sài gòn tp hcm

Đo đạc tính khối lượng san lấp

Dịch vụ đo đạc nhà đất tại sài gòn

Định vị tim trục nhà phố tại Quận 2

Dịch vụ đo đạc nhà đất tại sài gòn

Dự án năng lượng mặt trời Gia Lai

Dịch vụ đo đạc nhà đất tại sài gòn

Đo đạc bản vẽ hiện trạng tại Củ Chi

Dịch vụ đo đạc nhà đất tại sài gòn

Định vị lắp ráp máy tại Long Thành

Dịch vụ đo đạc biệt thự tại sài gòn

Định vị trục gửi, da cột thi công nhà phố

>>> CLICK ĐỂ XEM THÊM ẢNH >>>

--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA
ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN
Số tài khoản: 1180 0269 0480
VietinBank - CN TP. Hồ Chí Minh

NGUYỄN QUANG HẢI
Số tài khoản: 1078 7109 2779
VietinBank - CN TP. Hồ Chí Minh

NGUYỄN QUANG HẢI
Số tài khoản: 0531 0025 18511
Vietcombank - CN Đông Sài Gòn

--------------------------------------------------------
Đơn giá dịch vụ: Tracdiasaigon.pro
--------------------------------------------------------

CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN
255/17 Trường Lưu, Quận 9, TP HCM

Đo đạc Nhà Đất và Khảo sát Địa Hình!
GỌI ĐIỆN: 0937.327.468 (Mr. Ánh)

Thời gian 08:00 - 21:00 (nhận cuộc gọi)
Làm việc 08:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)
Kết quả khách quan, giá cả minh bạch!

BẢNG GIÁ MÁY TRẮC ĐỊA
KIỂM ĐỊNH MÁY TRẮC ĐỊA

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Kinh doanh máy trắc địa và máy móc khoa học kỹ thuật phục vụ nghiên cứu. (4659)

2. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học. Sửa chữa máy trắc địa (máy đo đạc). (3313)

3. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Kiểm định máy trắc địa và thiết bị ngành đo đạc. (7120)

4. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Hoạt động đo đạc và bản đồ. (7110)

5. Chuẩn bị mặt bằng. Đo đạc san lấp mặt bằng. Hoàn thiện công trình xây dựng. (4312)

6. Hoạt động tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (6820)

----------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN
Kiểm Định: xyz.Tracdiasaigon.com
Máy Trắc Địa: www.Tracdiasaigon.com
Đo Đạc Bản Đồ: www.Tracdiasaigon.pro
----------------------------------------------------------------